Type SSL certificaten

Alle SSL certificaten zijn onder te verdelen in drie validatie niveau’s: Domein validatie, business validatie en extended validatie. Voor de uitgave van een certificaat vindt er door de certificaatautoriteit een check plaats, bij een domein validatie is deze check het simpelste, business validatie zit er tussenin en extended validatie is het uitgebreidste. Het is dan ook vanzelfsprekend dat een domein validatie SSL certificaat de snelste aanvraagprocedure heeft.

Naast een onderverdeling op validatie zijn de SSL certificaten ook nog onder te verdelen in hoeveel domeinnamen er in  opgenomen kunnen worden. Bij een regulier SSL certificaat is dit één domeinnaam, bijvoorbeeld www.sslvergelijken.nl. Bij een wildcard SSL certificaat is dit alles voor de domeinnaam sslvergelijken.nl, bijvoorbeeld www.sslvergelijken.nl en webmail.sslvergelijken.nl. Bij een multi-domein SSL certificaat kunnen er meerdere domeinnamen opgenomen worden, bijvoorbeeld www.sslvergelijken.nl en www.backupvergelijken.nl.